W tym module uczestnicy zapoznają się z zasadami skutecznego komunikowania w zakresie:

  • skuteczności w przekazywaniu treści ważnych dla firmy
  • tzw. postrzeganej wiarygodności (równanie T=C+C;)
  • tzw. medialności (swoboda wypowiadania się w połączeniu z odpornością na stres wynikający z występowania w roli komunikatora)

Uczestnicy poznają, by stosować w praktyce:

  • Etapy procesu komunikacyjnego: przygotowanie i „dostawa”
  • Techniki przygotowania skutecznej komunikacji
  • Kluczowe Przesłania – jak wypracowywać i stosować?
  • Narzędzia skutecznej „dostawy” wybranych treści
  • Techniki odpowiedzi na trudne / agresywne pytania („Odcięcie”, „Zdarta płyta”, wyrażenie przekonania, odpowiedzi na pytania hipotetyczne i tzw. pytania „G”)
  • Bridging