Adres:

ALERT MEDIA Communications Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4/43
02-796, Warszawa

KRS:

Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000098492

NIP: 527-23-65-250,

Kapital zakładowy: 100 000 PLN.