Setka

Setka – krótka wypowiedź do kamery używana w telewizyjnych materiałach informacyjnych jako odpowiednik cytatu z materiału prasowego.

Nazwa „setka” wzięła się ze sposobu montowania wiadomości w TV. Jest to bowiem ten fragment materiału, w którym nie montuje się oddzielnie dźwięku a oddzielnie obrazu, gdyż stosuje się nagranie o pełnej (100%) synchronizacji obrazu i dźwięku. Obecnie – gdy jednemu tematowi poświęca się w telewizyjnych materiałach informacyjnych średnio 2-3 minuty – wykorzystuje się „setki” trwające nie dłużej niż 15 sekund. To najczęściej jedno do siedmiu zdań. Wymaga to dużej dyscypliny ze strony osoby udzielającej „setki”, by w tak krótkim czasie przekazać najważniejsze treści, a zwłaszcza (zob.) Kluczowe Przesłanie.