Retainer / retain fee

Retainer / retain fee – cykliczne wynagrodzenie agencji PR lub (zob.) freelancera o stałej, ryczałtowej wysokości. Retainer najczęściej wypłacany jest przez zleceniodawcę w cyklu miesięcznym, czasem dwumiesięcznym, kwartalnym lub półrocznym.

Wynagrodzenie tego typu zazwyczaj wynika z umowy pomiędzy zleceniodawcą usług PR a agencją lub freelancerem określającej pakiet tych usług, za który przysługuje retain fee.

Pakiet ten z kolei bywa określony bądź określoną liczbą godzin, jakie agencja/freelancer poświęcą w rozliczanym okresie na realizację zleconych zadań, bądź zestawem konkretnych usług, jakie w tym okresie zostaną wykonane.

Dla przykładu za miesięczny retainer w wysokości XX PLN netto agencja zobowiązana jest do wykonania dwóch informacji prasowych z dystrybucją, jednego briefingu prasowego, czterech tygodniowych raportów z monitoringu i do udzielenia 3 godzin konsultacji w sprawie relacji zleceniodawcy z mediami.

Retain fee ułatwia współpracę agencji PR lub freelancera ze zleceniodawcą tworząc trwalszy biznesowo związek między obiema stronami oparty na wzajemnym zaufaniu. Pozwala też uniknąć ciągłych negocjacji cen związanych z realizacją powierzanych przez zleceniodawcę zadań PR, co pozwala skupić się obu stronom na merytorycznej stronie współpracy.