Messenger

Messenger – inaczej: komunikator, przekaziciel. To osoba, która w działaniach PR bezpośrednio przekazuje ustalone wcześniej Kluczowe Przesłania (zob. Key Messages).

Może to być przedstawiciel danej organizacji (np. rzecznik prasowy), ekspert zewnętrzny (zob. TPE), czy (zob.) Ambasador marki/idei/problemu. Od sprawności komunikatora zależy efektywność w dotarciu z Kluczowymi Przesłaniami do ustalonych odbiorców.

Pamiętać należy, że często także „Messenger is a Message”, czyli sama osoba komunikatora jest już ważnym przekazem, np. że sprawa jest bardzo ważna społecznie, jeśli propagowaniem jej zajmuje się ważny autorytet społeczny. Z drugiej strony np. prawnik z drogiej kancelarii adwokackiej reprezentujący w mediach firmę, której coś się zarzuca, jest już sam w sobie komunikatem, iż firma ta jest w dużych kłopotach. AŁ