Message House

Message House – syntetyczny schemat określający strategię komunikacji danej organizacji, poruszanych kwestii, czy podejmowanych działań PR.

To strategia w pigułce, powinna mieścić się na jednej stronie wydruku. Najważniejsze w Message House są (zob.) Key Messages – do trzech tzw. Kluczowych Przesłań, czyli wniosków, do jakich powinni dochodzić odbiorcy komunikacji opisanej w Message House.

Takie Key Messages stanowią filary Message House. Jego fundamenty zaś to Fakty i Argumenty do każdego z Key Messages przypisane dane, informacje, argumenty i tezy, które po przedstawieniu ich odbiorcom, mają komunikować Kluczowe Przesłania. Message House, jak dach w budynku, wieńczy Headline – przekaz syntetyzujący wszystkie Key Messages, główna myśl całej komunikacji opisanej w Message House. Headline powinien być zbieżny z (zob.) Big Idea jeśli takowa istnieje przy danym projekcie.