Launch

Launch – działania komunikacyjne związane z wejściem na rynek organizacji, nowego produktu lub usługi lub uruchomieniem jakieś inicjatywy, np. programu edukacyjnego, konkursu.

Głównym celem launchu jest poinformowanie kluczowych grup docelowych o rozpoczynającej się inicjatywie, zakresie działania organizacji lub przekazanie wiedzy o właściwościach nowego produktu lub usługi. W ramach działań PR organizacja może na etapie launchu np. zorganizować konferencję prasową, event lub przygotować wysyłkę materiałów prasowych poprzedzoną wysłaniem intrygującego i zwracającego uwagę teasera. DCD