Komunikacja proaktywna

Komunikacja proaktywna – działania PR, najczęściej informacyjne, inicjowane przez daną organizację w celu wywołania określonego efektu, czy realizacji określonego założenia.

Komunikacja proaktywna stwarza jej inicjatorowi możliwości wpływu, a nawet ograniczonej kontroli nad procesem komunikacyjnym i jego efektami. Służy do wywołania określonego tematu, stworzenia zainteresowania lub dyskusji wokół specyficznej kwestii, dostarczenia informacji. W PR narzędziami komunikacji proaktywnej są np. informacje prasowe zawierające news, wprowadzenia produktu (launches), kampanie edukacyjne. Zdarza się, że komunikacja proaktywna – w ramach crisis lub issue management używana jest do odwrócenia uwagi od innej, niewygodnej lub niekorzystnej kwestii (np. w marketingu politycznym – tzw. „przykrycie sprawy”). Wówczas stanowi zaawansowane narzędzie (zob.) komunikacji reaktywnej.