Issue Management

Issue Management – zarządzanie problemami. Działania z użyciem narzędzi PR mające na celu rozwiązanie jakiejś problematycznej kwestii, bądź uchronienie przed rozwinięciem się jakiegoś problemu w kryzys.

Issue Management stosowane jest zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i – bardzo często – w komunikacji wewnętrznej, rozwiązując wewnętrzny problem komunikacyjny (np. narastające plotki lub pogłoski), zanim ów problem „wyleje się” na zewnątrz szkodząc reputacji danej organizacji i/lub przekształci się w kryzys.