Interesariusze / stakeholders

Interesariusze / stakeholders – wszystkie osoby lub grupy osób, które mają wpływ na życie danej organizacji lub na które dana organizacja wpływa.

Są to np. pracownicy firmy, ich rodziny, partnerzy handlowi, byli, obecni lub potencjalni klienci, społeczność lokalna, w której dana organizacja operuje. Do interesariuszy zalicza się także konkurencję, organy i urzędy kontrolne, stowarzyszenia branżowe etc. Są to wszystkie grupy, które były, są lub mogą być odbiorcami komunikacji i innych działań PR danej organizacji – zarówno przychylne, jak i neutralnie nastawione, a także nieprzychylne.