Brand Book – Księga Marki

Brand Book – Księga Marki. Przewodnik i instrukcja opisująca markę oraz determinująca możliwości i sposoby wykorzystania poszczególnych jej elementów.

Brand book wskazuje jaka jest nazwa marki, logotyp, kolorystyka, linia graficzna, etc. Określa konstrukcję (platformę) marki – jej pozycjonowanie (w tym BPS – Brand Positioning Statement) oraz tzw. Brand Program (Wizja, Misja, Ambicje marki). Wyznacza standardy graficzne wykorzystania elementów wizualnych marki, zasady stosowania ich w reklamie i działaniach PR. W dziedzinie PR brand book zawierać też może Brand Key Messages (Kluczowe Przesłania związane z marką), Messages Guidelines (zasady korzystania z Brand Key Messages) oraz tzw. (zob.) Talking Points, czyli zdania-klucze opisujące najważniejsze kwestie związane z marką, do wykorzystywania w komunikacji bezpośredniej. W przypadku marek kontrowersyjnych (np. papierosów) brand book może też zawierać dokument Q&A określający odpowiedzi na trudne pytania związane z marką.